Trang chủ Tool AutoCAD.NET

Hướng dẫn chuyển đổi giao diện làm việc của Autodesk AutoCAD sang AutoCAD Classic (Switch to AutoCAD Classic)

Đăng ngày: 28-12-2020 - Lượt xem: 325

toolautocad.net

Hướng dẫn chuyển đổi giao diện làm việc của Autodesk AutoCAD sang AutoCAD Classic (Switch to AutoCAD Classic)

Chi tiết →

CC0007 - Công cụ chạy điểm tọa độ, tạo bảng liệt kê tọa độ góc ranh theo Hệ tọa độ VN-2000 (Pick Coordinates with Coordinate System code VN_2000)

Đăng ngày: 20-03-2020 - Lượt xem: 1140

toolautocad.net

Công cụ chạy điểm tọa độ, tạo bảng liệt kê tọa độ góc ranh theo Hệ tọa độ VN-2000, xuất file Excel điểm tọa độ... Hướng dẫn sử dụng công cụ này được viết trên AutoCAD .NET API

Chi tiết →

Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack)

Đăng ngày: 15-01-2020 - Lượt xem: 631

toolautocad.net

Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack)

Chi tiết →

CC0006 - Công cụ tính diện tích nhiều Polyline (Tool for AutoCAD: Create Area Text in Center of Polyline)

Đăng ngày: 11-05-2019 - Lượt xem: 1032

toolautocad.net

Công cụ tính diện tích nhiều Polyline đóng (Closed) cùng một lớp Layer trong AutoCAD và chèn diện tích vào tâm của những Polyline được tính đó... Hướng dẫn sử dụng công cụ này được viết trên AutoCAD .NET API

Chi tiết →


⌑ CÔNG CỤ MỚI

New! Hướng dẫn chuyển đổi giao diện làm việc của Autodesk AutoCAD sang AutoCAD Classic (Switch to AutoCAD Classic) Đăng ngày: 28-12-2020

New! CC0007 - Công cụ chạy điểm tọa độ, tạo bảng liệt kê tọa độ góc ranh theo Hệ tọa độ VN-2000 (Pick Coordinates with Coordinate System code VN_2000) Đăng ngày: 20-03-2020

New! Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack) Đăng ngày: 15-01-2020

New! CC0006 - Công cụ tính diện tích nhiều Polyline (Tool for AutoCAD: Create Area Text in Center of Polyline) Đăng ngày: 11-05-2019

New! CC0005 - Công cụ vẽ một Polyline 2D từ bảng tính Excel (Tool for Autocad: Insert a Polyline by Excel) Đăng ngày: 29-03-2019

New! CC0004 - Công cụ thay đổi nhiều đối tượng Text trong Autocad thành chữ viết hoa, viết thường... (Tool for Autocad: Change text case to Upper, Lower, Title, Sentence) Đăng ngày: 20-03-2019

New! CC0003 - Công cụ chèn số dạng Text tăng dần hay giảm dần với bước nhảy được xác định (Tool for AutoCAD: Insert increment numbers or decrement numbers with start number and jump steps) Đăng ngày: 14-03-2019

New! CC0002 - Công cụ thay thế chuỗi nhiều đối tượng Text (Tool for Autocad: Replace text by text) Đăng ngày: 12-03-2019

New! CC0001 - Công cụ thêm chuỗi ký tự vào trước hoặc sau nhiều đối tượng Text trong AutoCAD. (Tool for Autocad: Insert Text into The first of text or The last of text) Đăng ngày: 07-03-2019

New! Hướng dẫn load công cụ viết bằng .NET API cho AutoCAD. Đăng ngày: 01-03-2019

⌑ CÔNG CỤ TRUY CẬP NHIỀU

 CC0007 - Công cụ chạy điểm tọa độ, tạo bảng liệt kê tọa độ góc ranh theo Hệ tọa độ VN-2000 (Pick Coordinates with Coordinate System code VN_2000) Lượt xem: 1140

 CC0006 - Công cụ tính diện tích nhiều Polyline (Tool for AutoCAD: Create Area Text in Center of Polyline) Lượt xem: 1032

 CC0003 - Công cụ chèn số dạng Text tăng dần hay giảm dần với bước nhảy được xác định (Tool for AutoCAD: Insert increment numbers or decrement numbers with start number and jump steps) Lượt xem: 1017

 CC0001 - Công cụ thêm chuỗi ký tự vào trước hoặc sau nhiều đối tượng Text trong AutoCAD. (Tool for Autocad: Insert Text into The first of text or The last of text) Lượt xem: 966

 CC0005 - Công cụ vẽ một Polyline 2D từ bảng tính Excel (Tool for Autocad: Insert a Polyline by Excel) Lượt xem: 903

 Hướng dẫn cài đặt Autodesk Autocad 2012 64bit cho HĐH Windows. Lượt xem: 803

 CC0004 - Công cụ thay đổi nhiều đối tượng Text trong Autocad thành chữ viết hoa, viết thường... (Tool for Autocad: Change text case to Upper, Lower, Title, Sentence) Lượt xem: 790

 Hướng dẫn load công cụ viết bằng .NET API cho AutoCAD. Lượt xem: 768

 CC0002 - Công cụ thay thế chuỗi nhiều đối tượng Text (Tool for Autocad: Replace text by text) Lượt xem: 749

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack) Lượt xem: 631

⌑ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

 Hướng dẫn chuyển đổi giao diện làm việc của Autodesk AutoCAD sang AutoCAD Classic (Switch to AutoCAD Classic) Đăng ngày: 28-12-2020

Hướng dẫn chuyển đổi giao diện làm việc của Autodesk AutoCAD sang AutoCAD Classic (Switch to AutoCAD Classic)

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack) Đăng ngày: 15-01-2020

Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi cho Autodesk AutoCAD 64bit (Service pack)

 Hướng dẫn load công cụ viết bằng .NET API cho AutoCAD. Đăng ngày: 01-03-2019

Hướng dẫn cơ bản load công cụ được viết bằng .NET API cho AutoCAD và mô tả các phiên bản trên AutoCAD được viết bởi Tool AutoCAD.NET

 Hướng dẫn cài đặt Autodesk Autocad 2012 64bit cho HĐH Windows. Đăng ngày: 19-01-2019

Trong bài viết này, Tool AutoCAD.NET sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cơ bản nhất cài đặt Autodesk Autocad 2012 64bit (hay còn gọi là Autocad 2012, Cad 2012) cho HĐH Windows, cấu hình đề nghị để cài đặt được Autocad 2012, và fix một số lỗi cơ bản khi cài đặt không được phiên bản này.