Liên hệ Tool AutoCAD.NET

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại hỗ trợ: 0787819222
Email liên hệ: toolautocad@gmail.com;
Zalo: 0787819222 - Facebook: http://www.facebook.com/toolautocad.net
Thông tin liên hệ có thể gửi thông tin trực tiếp (bên trái) hoặc gửi mail.
Lưu ý:
Email hỗ trợ xin ghi rõ tiêu đề & nội dung như sau:
- Tiêu đề: "MÃ CÔNG CỤ - TÊN CÔNG CỤ - ĐIỆN THOẠI"
- Nội dung: "NỘI DUNG CẦN HỖ TRỢ"
Ví dụ:
- Tiêu đề: CC0001 - InsertTextIntoText - 090909xxxx
- Nội dung: Không chạy được trên Autocad 2012 Map 3D
Mọi email hay thông tin được gửi cho Tool AutoCAD.NET sẽ được phản hồi nhanh nhất.
Trân trọng!